H1
Länk Innehåll/taktart Efter/spelad av Titel Upptecknad Anm
LUN 51 Marsch   Marsch fran Indal Lika 53
LUN L Gånglåt Lina Skog, Lidensboda Trall till Fäbodarna R Halvarsson
LUN Li 8 Polska Erik Borg
LUN X51 Gånglåt okänd
LUN X517 Vals Sörensen, Trondheim Vals nr 7
LUN X15 Marsch  Bröllopsmarsch K Tirén
LUN X16 Bröllopslåt Bröllopslåt fån Jämtland K Tirén
LUN X17 Locklåt Locklåt för getterna, från Häggenås K Tirén