H1
HELMER LIDHAMMAR noter efter H Lidhammar där
inte annat anges
Länk Inehåll/taktart Efter Titel Upptecknad Anm
B1 Brev från Lidhammar
Brev från Lidhammar
B3 Brev från Lidhammar
B4 Brev från Lidhammar
Bt1 Brev sid 1 till Lidhammar
Bt2 Brev sid 2 till Lidhammar
F1 Förteckning låtar  Pärm sid1
F2 Förteckning låtar  Pärm sid 2
F3 Förteckning låtar  Pärm sid 3
Li70a Vals sid 1
Li70b Vals sid 2
Li71 Polska Dalapojkarnas Polska E. O. Nyberg, Järkvissle
Li72 Polska J Gerdin Järkvissle
Li73a Vals Öhlén Sillre Sid 1
Li73b Vals Öhlén Sillre Sid 2
Li74 Polska Höglin, Högen Järkvissle
Li75 Gånglåt Hinke Hörnlund, Holm
Li76 Vals Öhlén Sillre
Li77 Polska H. Hörnlund, Holm
Li78 Polkett av Joh Sahlin, Liden
Li79 Polska av Helmer Nordensson
Li80 Polska Helmer Nordensson
Li81a Vismelodi spel Borgen /efter E O Nyberg Sid 1
Li81b Vismelodi spel Borgen /efter E O Nyberg Sid 2
Li83 Gånglåt Helmer Nordensson Spelmanstrall
Li84 Slängpolska Hinke  Hörnlund, Holm
Li85a Vals spel Borgen /efter Olof Mellberg Sid 1
Li85b Vals spel Borgen /efter Olof Mellberg Sid 2
Li86 Polska Karl Unander, Kväcklingen
Li87a Polska av Joel Böhlén Roddstrandsnacken Erik Gerdin Sid 1
Li87b Polska av Joel Böhlén Roddstrandsnacken Erik Gerdin Sid 2
Li88a Polska av Joel Böhlén Klippenpolska Erik Gerdin Sid 1
Li88b Polska av Joel Böhlén Klippenpolska Erik Gerdin Sid 2
Li89a Polska av Joel Böhlén Polska i A dur Erik Gerdin Sid 1
Li89b Polska av Joel Böhlén Polska i A dur Erik Gerdin Sid 2
Li91a Polska Helmer Nordensson Polska från Liden Sid1
Li91b Polska Helmer Nordensson Polska från Liden Sid2
Li92a Polska av Olof Lidzell Polska från Liden H Nordenssdon Sid 1
Li92b Polska av Olof Lidzell Polska från Liden H Nordenssdon Sid 2
Li93a Polska D Lidzell, Sillre Huldrepolska Sid 1
Li93b Polska D Lidzell, Sillre Huldrepolska Sid 2
Li94a Gånglåt av Joel Böhlén
Li94b Brev av Joel Böhlén
Li95 Polska Helmer Nordensson O Andersson
Li96 Polska av Joel Böhlén
Li97 Gånglåt av Joel Böhlén
Li98a Gånglåt Joel Böhlen Sid 1
Li98b Gånglåt Joel Böhlen Sid 2
Li99 Gånglåt av Joel Böhlen Ängoms gånglåt Erik Gerdin
Li100 Vals joel Böhlen Gammal vals Erik Gerdin
Li101 Polska av Joel Böhlen Polska i A dur Erik Gerdin
Li102 Polska av Joel Böhlen Älvdansen Erik Gerdin
Li103a Polska av Erik Gerdin En Spelmans Nyårsafton Sid1
Li103b Polska av Erik Gerdin En Spelmans Nyårsafton Sid2
Li104 Polska av Erik Gärdin Järkvisslebäcken