H1

Nils Olsson

 • Länk
 • Taktart
 • Titel
 • Efter
 • Spelad av
 • Anm
 • Handlingar från
 • Innehåll del 1
 • Innehåll del 1
 • Innehåll del 3
 • Innehåll del 4
 • Innehåll del 5
 • Polska
 • Trollkäringpolskan
 • Ersk Nischa (Erik Nilsson Munkbyn, Torp )
 • Andrev Vedin
 • Polska
 • Spel-Jösse i Hjältan
 • Petrus Liv, Stöde
 • Brudpolska
 • Spel-Erik i Viken
 • Petrus Liv, Stöde
 • Polska
 • Per Jaenssa Gubben
 • Johan Ångström, Bergsjö
 • Polska
 • Jo Mångssa Broström
 • Johan Ångström, Bergsjö
 • Polska
 • Bonden ochHin Håle
 • Jo Mångssa Broström
 • Johan Ångström, Bergsjö
 • Senpolska
 • Siraps-Olle
 • Nils Erik Falk
 • Mockans, Låten åt e'n Ante Norell
 • Johan Ångström, Bergsjö
 • Trall
 • Flottartrall från Ångsjön
 • Johan Ångström, Bergsjö
 • Polska
 • Spel-Gulle
 • Per H Berglund, Magdbyn
 • Polska
 • Spel-Gulle
 • Jöns Ångman, Haverö
 • Polska
 • Gullick Nässén
 • Per H Berglund, Magdbyn
 • Polska
 • Lång-Ante
 • Anton Göransson (sonson)
 • Polska
 • Lång-Ante
 • Anton Göransson (sonson)
 • Polska
 • Häll-Svens
 • Lars Abrahamsson,Nybo Haverö
 • sjungen
 • Polska
 • Lång-Ante
 • Anton Göransson
 • Polska
 • Hins och Bondens
 • Anders Holmberg, Överturingen
 • Fritiof Gustafsson
 • Polska
 • Anders Holmberg, Överturingen
 • Fritiof Gustafsson
 • Polska
 • Jordbyggarlåten
 • Ol Jönsson, Överturingen
 • Per Olsson Vikström, Märrviken
 • Senpolska
 • Jon Erik Lindberg, Överturingen
 • Fritiof Gustafsson
 • Vals
 • Gammel-Jänt-valsen
 • Lång-Ante
 • Lars Abrahamsson,Nybo Haverö
 • sjungen
 • Vals
 • Gammel-vall-valsen
 • E Johnasson, Överturingen
 • Polska
 • Spel-Jöns, Edsta
 • Albin Lodin. Tuna
 • Polska
 • Spel-Jöns, Edsta
 • Albin Lodin. Tuna
 • Polska
 • Jonke Granlund,Vigge
 • Albin Lodin. Tuna
 • Polska
 • Jonke Granlund,Vigge
 • Albin Lodin. Tuna
 • Polska
 • Jonke Granlund,Vigge
 • Albin Lodin. Tuna
 • Vals
 • Jon Petter Liv, Vigge
 • Albin Lodin. Tuna
 • Vals
 • Jon Petter Liv, Vigge
 • Petrus Liv, Stöde
 • Polska
 • Jon Petter Liv, Vigge
 • Verner Vernberg
 • Polska
 • Jon Petter Liv, Vigge
 • Albin Lodin. Tuna
 • Polska
 • Simas-Nicke Björklund, Myssjön
 • Helmer Björklund, Åsta
 • Polska
 • Vall-polska
 • Simas-Nicke Björklund, Myssjön
 • Helmer Dahlberg
 • Friarlåt
 • Simas-Nicke Björklund, Myssjön
 • Petter Frölén, Rännö
 • Polska
 • Ante Sundin, Lyngstern
 • uppt. Nils Andersson
 • Polska
 • Ante Sundin, Lyngstern
 • Polska
 • Ante Sundin, Lyngstern
 • i Hembyggden nr 6, 1950 
 • Polska
 • Nyrå-Erik
 • Helmer Björklund, Åsta
 • Vals
 • Nisch Pers Per Olofs
 • Petter Frölén, Rännö
 • Polska
 • Gammel-Lindström, Sörlindsjö Attmar
 • Olle Vallgren
 • Polska
 • Lill-Ante i Mellpa
 • Olle Vallgren
 • Polska
 • Brud-polska
 • Lill-Ante och Simas-Nicke
 • Helmer Björkklund
 • Polska
 • Jonas Svedin, Bölom Attmar
 • Jonas Svedin
 • Polska
 • Jonas Svedin, Bölom Attmar
 • Jonas Svedin
 • Marsch
 • Brudmarsch
 • John Åberg, Gårdtjärn Sättna
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Ante Tjärnblom, Gårdtjärn Sättna
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Ante Tjärnblom, Gårdtjärn Sättna
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Pelle Tjärnström, Gårdtjärn Sättna
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Pelle Tjärnström, Gårdtjärn Sättna
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Nisch Gullesa, Östanå
 • Israel Petter Blomberg
 • Gånglåt
 • av I P Blomberg
 • Israel Petter Blomberg
 • Avskedslåt från Bröllop
 • mindes inte från vem
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Isaks-Nicke, Hullsjön Holm
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Isaks-Nicke, Hullsjön Holm
 • Israel Petter Blomberg
 • forts på nästa
 • Polska
 • Hinke Hörnlund, Vike Holm
 • Erik Nordberg, Kväcklingen Liden
 • Gånglåt
 • Hinke Hörnlund, Vike Holm
 • Erik Vikholm, Kväcklingen Liden
 • Marsch
 • Brudmarsch
 • Olle Lidzell, Sillre
 • Jonke Lidzell
 • Polsak
 • Polska från Liden
 • Jonke Lidzell
 • Polska
 • Olof Lidzell
 • Jonke Lidzell
 • Vals
 • Karl Unanderssén, Kväcklingen
 • Erik Vikholm, Kväcklingen Liden
 • Polska
 • Spel-Borgen , Sunnås Indal
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Spel-Borgen , Sunnås Indal
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Pelle Dahliin, Krången
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Pelle Dahliin, Krången
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Lasse Dalsten, Krången
 • Israel Petter Blomberg
 • Senpolska
 • Lasse Dalsten, Krången
 • Israel Petter Blomberg
 • Vals
 • Petter Eriksson (Häradsdommare) Nyland
 • Israel Petter Blomberg
 • Vals
 • Jonke Hammarberg, Sodalen
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Spel-Borgen , Sunnås Indal
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • Polska från Stor-Roten
 • Gustaf Söderqvist, Ljustorp
 • Polska
 • Olle Vesterberg, Lagfors
 • Israel Petter Blomberg
 • Polska
 • av Nils Olsson
 • Polska
 • av Nils Olsson
 • Vals
 • av Nils Olsson
 • Melodi tillägnad Nils Prost
 • av Nils Olsson
 • 1955-06-10
 • Polska
 • av Nils Olsson
 • 1955-09-25
 • Senpolska
 • av Nils Olsson
 • 1951-05-02
 • Polska
 • Bakmäs
 • av Nils Olsson
 • Polska
 • på Nyårsafton
 • av Nils Olsson
 • 1955-12-31
 • Polska
 • Troll-Per, Mellanringen Torp
 • Getlock från Torp
 • Paulus Almgren
 • Kolock
 • Paulus Almgren
 • Matlåten
 • LarsOrs Olivas
 • Polska
 • ur Janne Ångströms Notbok
 • Polska
 • ur Janne Ångströms Notbok
 • Polska
 • ur Janne Ångströms Notbok
 • Polska
 • av Olof Johan Ekberg, Borgsjö
 • 1888-05-31
 • Polska
 • P O Wassenius
 • K Bergman