H1
  Helmer Nordensson        

Länk

Inehåll/taktart Efter/spelad av Titel   Anm
HNa1 Polska Jonas Lidzell  
HNa2 Polska Helmer Nordensson av Gammelpolska från Liden
HNa3 Polska (gammal stil) Helmer Nordensson av Sillreforsen
HNa4 Polska Jonas Lidzell Polska från Liden
HNa5 Polska Helmer Nordensson av av Polska från Liden
HNa6 Polska Jonas Lidzell Polska från Liden ev lika 44
HNa7 Vals Jonas Lidzell Gammelvals från Liden ev lika 45
HNa8a Text om uppteckningen Polska efter Erik Borg, Sunnås
HNa8b Polska Erik Borg, Sunnås ev lika 40
HNa9a Polska Helmer Nordensson ev lika 47
HNa9b Polska Helmer Nordensson original
HNa10a Polska Helmer Nordensson del 1
HNa10b Polska Helmer Nordensson lärd av mor
HNa10c Polska Helmer Nordensson lärd av mor original
HNa10d Polska Helmer Nordensson del 2
HNa11a Polska Helmer Nordensson
HNa11b Polska Helmer Nordensson ev lika 42
HNa11c Polska Helmer Nordensson ev lika 41
HNa14a Polska Helmer Nordensson
HNa14b Polska Helmer Nordensson
HNa16 Polska Jon E Wikholm Gammelpolska från Liden
HNa18 Polska Carl Erik Böhlen, Boda Gammelpolska från Liden
HNa19 Polska Carl Unander, Kväcklingen
HNa24 Polska Helmer Nordensson
HNa33a Polska Jonas Lidzell
HNa33b Polska Jonas Lidzell
HNa38a Polska Helmer Nordenson 1:a
HNa38b Polska Helmer Nordenson 2:a
HNa38c Polska Helmer Nordenson 1:a del 2
HNa38d Polska Helmer Nordenson 2:a del 2
HNa39 Polska Helmer Nordenson Medelpadspolska
HNa40a Polska Erik Borg, Sunnås
HNa40b Polska Helmer Nordensson ev lika  8
HNa41 Polska Helmer Nordensson ev lika 14
HNa42a Polska Helmer Nordensson Polska i gammal stil ev lika 11
HNa42b Polska Helmer Nordensson Polska i gammal stil
HNa44 Polska Jonas Lidzell Polska från Liden
HNa45 Vals Jonas Lidzell Gammal vals från Liden ev lika 7
HNa47 Polska Helmer Nordensson Polsa från Liden
HNa48 Polska Olof Lidzell ev lika 34
HNa49 Polska Erik Borg, Sunnås
HNa50 Polska Jonas Lidzell
HNa51 Marsch Helmer Nordensson
HNa912a Marsch Helmer Nordensson Valborgsmässomarschen ev lika 46
HNa912b Marsch Helmer Nordensson Valborgsmässomarschen 2:a stämma
HNa912c Marsch Helmer Nordensson Valborgsmässomarschen 1:a del 2
HNa912d Marsch Helmer Nordensson Valborgsmässomarschen 2:a del 2
HNa913 Polska Ekerot
HNa914 Gånglåt Lina Skog, Lidensboda Till Fäbodarna
HNa60 Polska Olof Lidzell
HNaSid 1 Förtecking Helmer Nordensson nedteck. Noter Lista
HNaSid 2 Förtecking Helmer Nordensson nedteck. Noter Lista
HNaSid3 Förtecking Helmer Nordensson nedteck. Noter Lista
HNaSid3b Förtecking Helmer Nordensson nedteck. Noter Lista
HNaX51a Vals Helmer Nordensson
HNaX51b Gånglåt Okänd
HNaX51c Vals nr7 Sörensen, Trondheim
HNa61 Polska Helmer Nordensson I Indalen
HNax62 Polska Evert Sahlberg
HNa65 Gammal Vals Helmer Nordensson Variant
HNa66 Gånglåt Oskar Annell av
HNax15 Bröllopsmarsch K Tire'n
HNax16 Bröllopsmarsch K Tire'n från Jämtland
HNax17 Locklåt K Tire'n från Häggenås Jämtland för Getterna
HNax39 Marsch Helmer Nordensson Medelpadsmarsch